Aktualności

18 maja 2020

Subwencja z PFR. Odwołanie od decyzji o subwencji.

Subwencja z PFR. Odwołanie od decyzji o subwencji.

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą wnioskować w bankach o pomoc w ramach Tarczy Finansowej PFR.

Z programu PFR może skorzystać przedsiębiorca, który zatrudnia do 249 Pracowników (z wyłączeniem właściciela), a jego roczny obrót za 2019 r. nie przekroczył 50.000.000 EUR, lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekroczyła 43.000.000 EUR.

Po rozpatrzeniu wniosku PFR podejmuje jedną z następujących decyzji:

  1. pozytywną o przyznaniu całej wnioskowanej kwoty subwencji,

  2. pozytywną o przyznaniu subwencji w kwocie niższej niż wnioskowana,

  3. negatywną o odmowie przyznania subwencji w całości.

W przypadku, otrzymania decyzji częściowo pozytywnej, można złożyć odwołanie. Od dnia 18 maja br. Polski Fundusz Rozwoju uruchomił procedurę odwoławczą.  Wniosek odwoławczy, przedsiębiorca może złożyć w banku, w którym składany był wniosek pierwotny. Dotyczy to wyłącznie firm, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana. I tutaj ważna uwaga, bo w przypadku podjęcia przez PFR decyzji o przyznaniu subwencji w kwocie niższej niż wnioskowana, wniosek odwoławczy może zostać złożony nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pierwszej decyzji, od której składane jest odwołanie.

Natomiast w sytuacji podjęcia przez PFR decyzji o odmowie wypłaty subwencji w całości, to istnieje możliwość złożenia ponownego wniosku. Nowy wniosek powinien zostać złożony w banku, za pośrednictwem którego złożony został pierwotny wniosek. W razie zmiany banku wniosek po prostu podlega odrzuceniu bez rozpatrzenia.


W przypadku zainteresowania powyżej przedstawionym programem, proponujemy wsparcie prawne Zespołu Kancelarii, w tym przy procedurze odwoławczej.

KONTAKT

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Grabek

ul. Mucharskiego 6, 21-100 Lubartów

Tel. 506-382-739

anna.grabek@legal-gg.pl

kancelaria@legal-gg.pl


Godziny otwarcia: PN-PT 8:00 - 16:00

oraz w innych dogodnych dla Klienta terminach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym


Numer konta: 39249000050000453032844259
(Alior Bank)

NIP 7141986142 | REGON 384033298